НАЧАЛО

PICTURES FROM CONFERENCE
X МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОНГРЕС
МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
ВАРНА, 22-25 ЮНИ 2022

 

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Предстоящият X Международен научен конгрес "МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 2022" има за цел да даде място за среща на учените от различните страни, където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на механизацията на земеделието.

 

Машините са основата, върху която се изгражда съвременното земеделие. То е немислимо без съвременни машини. Учените са призвани да ги създават и да бъдат двигателя на научно техническия прогрес.
Конгресът ще даде възможност за нови познанства и приятелства, а това поражда и нови идеи.


Каним фирмите със свои презентации в конгреса и с реклами в конферентните материали да представят свои машини, апаратура, технологии, материали и услуги, които предлагат на пазара. Каним и агробизнесмените да се запознаят с последните постижения на науката в областта на механизацията на земеделието.


Надяваме се, че по този начин X-ят Международен научен конгрес "МАШИНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 2022" ще изпълни ролята на иновационен посредник между учените и изследователите от една страна и индустрията от друга и ви предлагаме да се възползвате от тази възможност.


Програмата на конгреса ще даде възможност за почивка, развлечения и запознаване с културни, исторически и природни забележителности на северното крайбрежие на Черно море.

 

Молим да направите информацията за конгреса достояние и на други колеги от страната и чужбина.

 

Проф. д-р инж. Михо Михов
Председател на Националния организационен комитет

 


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.2022, PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.2022, BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06.2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.2022, BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.2022

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.2022, BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.2022, BOROVETS, BULGARIA