КОМИТЕТИ

ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ
Проф.дтн инж. Иван Ячев – Председател на Федерацията на научно техническите съюзи
Проф. дтн инж. Георги Попов – Председател на научно технически съюз по машиностроене
Проф. д-р Тотка Трифонова – Председател на Селскостопанска академия  - София
Проф. д-р инж. Велизара Пенчева – Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”
Проф. двмн Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет – Стара Загора
Проф.д-р Христина Янчева - Ректор на Аграрен университет – Пловдив
Акад. Тлектес Есполов – Ректор на Казахски национален аграрен университет
Проф.д-р Вахтанг Лежава– Ректор на Грузински аграрен университет, Тбилиси
Проф.дин здн Джаухат Файзрахманов – Ректор на Казански държавен аграрен университет
Акад. Валерий Адамчук - Директор на Института по механизация и електрификация на селското стопанство - Украинаа

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
Чл.кор. проф.дтн инж. Христо Белоев,Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Членове:
Акад. Полтабек Жунисбеков,Казахски национален аграрен университет, Казахстан
Проф. дтн инж Айрат Валиев,Казански държавен аграрен университет, Казан, Русия
Акад. Джемал Кацитадзе,Грузински аграрен университет, Тбилиси
Проф.дтн инж.Алексей Василев,Всерусийски институт по електрификация на селското стопанство, Москва, Русия
Проф.инж. Зденко Ткач,Аграрен университет Нитра, Словакия
Проф.дтн инж. Чеслав Вашкиевич,Аграрен университет Варшава, Полша
Доц.д-р инж. Адолф Рибка,Аграрен университет Прага, Чехия
Проф. д-р инж. Тадеуш Павловски Научно-изследователски институт за селскостопански машини – Познан, Полша
Проф. д-р инж. Ян Шчепаниак Научно-изследователски институт за селскостопански машини – Познан, Полша
Акад. Саяхат Нукешев,Казахски агротехнически университет, Астана
Проф.д-р Горан Типисирович,Технически университет Белград, Сърбия
Проф.д-р Живко Давчев,Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Македония
Проф.д-р Силвио Кошутич,Университет в Загреб, Хърватска
Проф.д-р Аднан Дегирменчиоглу,ЕГЕ Университет, Измир, Турция
Проф.д-р Ибрахим Акинчи,Акдениз университет, Анталия, Турция
Проф.дтн инж. Валерий Дубровин,Национален аграрен университет Киев, Украйна
Проф.дтн инж. Иван Шило,Белоруски държавен аграрен технически университет, Минск, Беларусь
Проф.д-р инж. Райнер Брунш,Институт по аграрна техника Потсдам, Германия
Доц.д-р Арво Леола,Естонски аграрен университет, Талин, Естония
Проф.д-р инж. Каспарс Вартукаптейнис,Латвийски аграрен университет, Йелгава, Латвия
Проф.д-р инж. Томас Херлитциус,Технически университет Дрезден, Германия
Проф.д-р инж.Ербол Саркинов,Казахски национален аграрен университет,Астана, Казахстан
Доц.д-р инж. Мохамад Реза Алисадех, Изследователски институт по ориза, Иран
Проф.д-р инж. Пламен Кангалов,Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф. д-р инж. Михаил Илиев,Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф.дтн инж. Георги Тасев,Лесотехнически университет-София, България
Проф. д-р инж. Георги Костадинов,ИПАЗР „Н.Пушкаров”, София, България
Проф.д-р инж. Сава Мандраджиев,Аграрен университет-Пловдив, България
Проф. д-р инж. Димитър Динев,Тракийски университет-София, България
Доц.д-р инж. Красимира Георгиева,Тракийски университет-София, България
Проф. дтн Владимир Николаевич Кюрчев, Таврически държавен агротехнически университет, Мелиотопол, Украйна
Акад. Проф. дтн Владимир Михайлович Булгаков, Национален университет за биоресурси и използване на природата, Киев, Украйна
Проф. д-р Войчех Танас, Аграрен университет - Люблин, Полша

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:-
Проф. д-р инж. Михо Михов, ИПАЗР „Н.Пушкаров”, София, България
Зам. председатели:
Доц. д-р инж. Митко Николов,Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф. д-р инж. Генчо Попов, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Доц. д-р инж. Банко Банков, Тракийски университет Стара Загора, България
Доц. д-р инж. Ангел Трифонов, Аграрен университет Пловдив, България
Доц.д-р инж. Недялко Недялков, ИПАЗР „Н.Пушкаров”, София, България
Научен секретар:,
Доц. д-р инж. Георги Митев,Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Членове:
Доц. д-р инж. Неделчо Делчев, Тракийски университет Стара Загора, България
Доц. д-р инж. Запрян Запрянов, Аграрен университет Пловдив, България
Доц.д-р инж. Божидар Колев, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Доц.д-р инж. Даниел Бекана, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Доц.д-р инж. Емануил Бадриков, ИПАЗР „Н.Пушкаров”, София, Българи


ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA